17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

welcome

được tiếp đón ân cần, được hoan nghênh

Xóa

hostess

nữ chiêu đãi viên, nữ tiếp viên

Xóa

possible

có thể ; có thể được; có khả năng xảy ra

Xóa

seat

ghế; chỗ ngồi