17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

moment

chốc, lúc, lát

Xóa

outside

bề ngoài; bên ngoài

Xóa

glasses

kính; thủy tinh

Xóa

appreciate

thưởng thức; đánh giá cao