17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

mystery

điều huyền bí; điều bí ẩn

Xóa

victim

nạn nhân