Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I want to go bird watching tomorrow. Do you know a good area for birds?
Ngày mai mình muốn đi ngắm chim. Cậu có biết nơi nào tốt để ngắm không?
There is a quiet park near here. There are always many beautiful birds there.
Có một công viên rất yên tĩnh ở gần đây. Ở đó luôn có nhiều chim đẹp.
Will I be able to see different types of birds in this area?
Liệu mình có thể thấy nhiều loại chim khác nhau không?
Yes, I think so. If you use binoculars, you can see the birds, even if they are far away.
Mình nghĩ vậy. Nếu cậu dùng ống nhòm, cậu có thể nhìn thấy chúng, thậm chí khi chúng ở rất xa.
Great! I have a book about all the different types of birds.
Tuyệt lắm! Mình có một quyển sách về tất cả các loài chim.
It seems as if you really like bird watching.
Có vẻ như cậu thực sự thích ngắm chim.
Yes, I do! Would you like to come with me tomorrow?
Vâng, đúng vậy! Ngày mai cậu có muốn đi cùng mình không?
No, thank you. I think bird watching is boring.
Không, cảm ơn cậu. Mình nghĩ việc ngắm nhìn chim không có gì là hứng thú cả.
That’s not true! Birds are very interesting. Some birds have colorful feathers. Some birds sing beautiful songs. Some birds make special nests to lay eggs in.
Không hẳn vậy đâu! Các loài chim rất thú vị. Một số loài chim có màu sắc rất là sặc sỡ. Một số loài thì hót rất hay. Một số loài chim xây cho mình những chiếc tổ thật đặc biệt để đẻ trứng.
Really? Maybe I will go bird watching one day after all!
Thật vậy sao? Sau những gì cậu vừa nói, có thể một ngày nào đó mình sẽ đi.
Học câu