Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
BUYING A PRESENT
Mua quà tặng
Have you got Disco King, please?
Dạ, ông có đĩa "Disco King" không?
Who's it by?
Của ban nhạc nào?
Soul Sensation. It's their latest single.
Của ban "Soul Sensation" đó. Ðó là điã đơn mới nhất của họ.
It's just entered the charts.. it's number nine this week!
Nó mới được đưa vào danh sách những ca khúc bán chạy nhất... tuần này nó xếp hạng 9!
Hold on... I'll just look...
Cô chờ một chút... để tôi xem ...
Here you are
Ư đây này.
Oh, thanks...
Ô, cảm ơn ông...
And have you got the new L.P. by the Rats?
và ông có đĩa L.P. mới của nhóm The Rats không?
What? Teenage Revolution?
Gì? Phải đĩa "Teenage Revolution" không?
Oh, yes... we've got that...
Ô, đây... chúng tôi có đây...
It's a fantastic album... you'll love it.
nó là tuyển tập tuyệt vời... cô sẽ thích lắm đó.
Oh, it's not for me, it's for my grandmother
Ồ, không phải mua cho tôi. Tôi mua tặng bà tôi.
It's a birthday present!
Quà sinh nhật ấy mà!
I'm trying to find a Christmas present for my wife.
Tôi đang tìm một món quà giáng sinh cho bà xã tôi.
Yes, sir. What exactly are you looking for?
Vâng. Thật ra ông cần tìm món gì?
I'm not sure, really. Perhaps you can help me.
Tôi thật sự cũng chưa biết mua món gì nữa. Chắc nhờ anh góp ý cho tôi.
Right... I'll show you some bracelets.
Ðược... Tôi cho ông xem vài chiếc vòng đeo tay nhé.
No, I bought a bracelet for our wedding anniversary.
Không, tôi đã mua một chiếc hôm kỷ niệm ngày cưới rồi.
May be a ring, then.
Vậy thì ông mua nhẫn đi.
These rings are made of gold.
Những chiếc nhẫn này bằng vàng đấy.
Yes... I like that one. What's the stone ?
Vâng... Tôi thích chiếc nhẫn kia. Mặt nhẫn được làm bằng loại đá gì vậy?
It's a diamond, sir... and it's only £2000!
Thưa ông kim cương đấy... giá chỉ 2.000 pao thôi!
Ah... well, perhaps you could show me some ear-rings, then.
Vậy thì cho tôi xem mấy đôi bông tai kia vậy?
Good morning. Perhaps you can advise me...
Chào ông. Có lẽ ông góp ý kiến cho tôi đi...
Yes, madam.
Dạ đuợc.
I'm looking for a toy... for my nephew.
Tôi đang tìm món đồ chơi... cho thằng cháu của tôi.
Oh, yes... how old is he?
Dạ... cháu mấy tuổi?
He'll be nine years old on Saturday.
Thứ bảy này nó được 9 tuổi.
Skateboards are still very popular.
Ván trượt vẫn đang phổ biến lắm đó bà.
Hmm, I don't want him to hurt himself.
Hừm, tôi không muốn nó bị té đau.
What about a drum set?
Thế thì bộ trống vậy nhá.
I don't think so.
Không được đâu.
His father will be angry if I buy him one of those
Ba của cháu nổi giận nếu tôi mua cho cháu những thứ đó.
Have you got anything educational?
Thế ông có món gì có tính giáo dục không?
You see, he's a very intelligent boy.
Ông biết không, nó là đứa bé rất thông minh.
I've got the perfect thing!
Tôi có món này tuyệt hảo!
A do-it-yourself computer kit!
Bộ máy tính tự lắp ráp!
Học câu