Học câu

BUYING A PRESENT
Mua quà tặng
Thu âm
Nghe lại
Have you got Disco King, please?
Dạ, ông có đĩa "Disco King" không?
Thu âm
Nghe lại
Who's it by?
Của ban nhạc nào?
Thu âm
Nghe lại
Soul Sensation. It's their latest single.
Của ban "Soul Sensation" đó. Ðó là điã đơn mới nhất của họ.
Thu âm
Nghe lại
It's just entered the charts.. it's number nine this week!
Nó mới được đưa vào danh sách những ca khúc bán chạy nhất... tuần này nó xếp hạng 9!
Thu âm
Nghe lại
Hold on... I'll just look...
Cô chờ một chút... để tôi xem ...
Thu âm
Nghe lại
Here you are
Ư đây này.
Thu âm
Nghe lại
Oh, thanks...
Ô, cảm ơn ông...
Thu âm
Nghe lại
And have you got the new L.P. by the Rats?
và ông có đĩa L.P. mới của nhóm The Rats không?
Thu âm
Nghe lại
What? Teenage Revolution?
Gì? Phải đĩa "Teenage Revolution" không?
Thu âm
Nghe lại
Oh, yes... we've got that...
Ô, đây... chúng tôi có đây...
Thu âm
Nghe lại
It's a fantastic album... you'll love it.
nó là tuyển tập tuyệt vời... cô sẽ thích lắm đó.
Thu âm
Nghe lại
Oh, it's not for me, it's for my grandmother
Ồ, không phải mua cho tôi. Tôi mua tặng bà tôi.
Thu âm
Nghe lại
It's a birthday present!
Quà sinh nhật ấy mà!
Thu âm
Nghe lại
I'm trying to find a Christmas present for my wife.
Tôi đang tìm một món quà giáng sinh cho bà xã tôi.
Thu âm
Nghe lại
Yes, sir. What exactly are you looking for?
Vâng. Thật ra ông cần tìm món gì?
Thu âm
Nghe lại
I'm not sure, really. Perhaps you can help me.
Tôi thật sự cũng chưa biết mua món gì nữa. Chắc nhờ anh góp ý cho tôi.
Thu âm
Nghe lại
Right... I'll show you some bracelets.
Ðược... Tôi cho ông xem vài chiếc vòng đeo tay nhé.
Thu âm
Nghe lại
No, I bought a bracelet for our wedding anniversary.
Không, tôi đã mua một chiếc hôm kỷ niệm ngày cưới rồi.
Thu âm
Nghe lại
May be a ring, then.
Vậy thì ông mua nhẫn đi.
Thu âm
Nghe lại
These rings are made of gold.
Những chiếc nhẫn này bằng vàng đấy.
Thu âm
Nghe lại
Yes... I like that one. What's the stone ?
Vâng... Tôi thích chiếc nhẫn kia. Mặt nhẫn được làm bằng loại đá gì vậy?
Thu âm
Nghe lại
It's a diamond, sir... and it's only £2000!
Thưa ông kim cương đấy... giá chỉ 2.000 pao thôi!
Thu âm
Nghe lại
Ah... well, perhaps you could show me some ear-rings, then.
Vậy thì cho tôi xem mấy đôi bông tai kia vậy?
Thu âm
Nghe lại
Good morning. Perhaps you can advise me...
Chào ông. Có lẽ ông góp ý kiến cho tôi đi...
Thu âm
Nghe lại
Yes, madam.
Dạ đuợc.
Thu âm
Nghe lại
I'm looking for a toy... for my nephew.
Tôi đang tìm món đồ chơi... cho thằng cháu của tôi.
Thu âm
Nghe lại
Oh, yes... how old is he?
Dạ... cháu mấy tuổi?
Thu âm
Nghe lại
He'll be nine years old on Saturday.
Thứ bảy này nó được 9 tuổi.
Thu âm
Nghe lại
Skateboards are still very popular.
Ván trượt vẫn đang phổ biến lắm đó bà.
Thu âm
Nghe lại
Hmm, I don't want him to hurt himself.
Hừm, tôi không muốn nó bị té đau.
Thu âm
Nghe lại
What about a drum set?
Thế thì bộ trống vậy nhá.
Thu âm
Nghe lại
I don't think so.
Không được đâu.
Thu âm
Nghe lại
His father will be angry if I buy him one of those
Ba của cháu nổi giận nếu tôi mua cho cháu những thứ đó.
Thu âm
Nghe lại
Have you got anything educational?
Thế ông có món gì có tính giáo dục không?
Thu âm
Nghe lại
You see, he's a very intelligent boy.
Ông biết không, nó là đứa bé rất thông minh.
Thu âm
Nghe lại
I've got the perfect thing!
Tôi có món này tuyệt hảo!
Thu âm
Nghe lại
A do-it-yourself computer kit!
Bộ máy tính tự lắp ráp!
Thu âm
Nghe lại