17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

chiefly

chủ yếu

Xóa

laugh

cười 

Xóa

feature

nét đặc biệt, điểm đặc trưng

Xóa

joke

lời nói đùa, trò đùa

Xóa

surprise

sự bất ngờ, sự ngạc nhiên

Xóa

observation

sự quan sát, sự theo dõi

Xóa

propaganda

sự tuyên truyền

Xóa

illiterate

mù chữ, thất học

Xóa

overwhelmingly

tràn ngập

Xóa

imbalance

sự không cân bằng

Xóa

spread

truyền đi, truyền bá

Xóa

cartoon

phim hoạt hình

Xóa

illustrate

minh họa, làm rõ

Xóa

sage

nhà hiền triết, hiền nhân

Xóa

attractive

thu hút, hấp dẫn

Xóa

overcome

vượt qua, khắc phục (khó khăn)

Xóa

matter

vấn đề, chuyện, điều