17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

turkey

gà tây

Xóa

mask

mặt nạ

Xóa

roast

quay, nướng

Xóa

parade

diễu hành

Xóa

harvest

vụ thu hoạch, vụ mùa, mùa gặt

Xóa

chocolate

sô cô la