Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There was a bank robbery in central London yesterday.
Đã có một vụ cướp ngân hàng ở trung tâm London ngày hôm qua.
Just before closing time yesterday, a robber entered the Butcher Street Branch of the National Westminster Bank.
Ngay trước giờ đóng cửa hôm qua, một tên cướp đã vào Chi nhánh phố Butcher của Ngân hàng Quốc gia Westminster.
He was carrying a shotgun, and wearing a stocking mask over his head.
Gã mang một khẩu súng săn, và mang mặt nạ trùm đầu.
There were only a few customers in the bank at the time.
Lúc đó chỉ có một vài khách trong ngân hàng.
He made them lie on the floor, and forced the cashier to put the money in a sack.
Gã bắt họ nằm trên sàn và bắt người thu ngân đặt tiền vào trong một chiếc túi.
As he was leaving, the security guard tried to ring the alarm.
Khi hắn đang rời khỏi, bảo vệ đã cố gắng nhấn chuông.
The robber shot him and the guard is now in the St Patrick's Hospital.
Tên cướp bắn anh và nhân viên bảo vệ hiện đang nằm tại bệnh viện St Patrick.
Surgeons are trying to save his life.
Các bác sĩ phẫu htuật đang cố gắng cứu anh ấy.
Last night the police arrested a man in South London.
Tối hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở phía nam nước Anh.
He is now helping the police with their enquiries.
Hiện giờ anh ta đang giúp cảnh sát điều tra.
On Tuesday afternoon I was at Ascot races with my girlfriend, Isadora Bell.
Vào chiều thứ Ba tôi đang ở cuộc đua xe Ascot với bạn gái của tôi, Isadora Bell.
We left my flat at 1 o'clock in my white Jaguar and drove to Ascot.
Chúng tôi rời khỏi căn hộ lúc một giờ trên chiếc Jaguar màu trắng của tôi và lái đến Ascot.
We didn't stop for petrol but we had lunch in a pub.
Chúng tôi không dừng lại mua xăng nhưng có ăn trưa trong một quán rượu.
I don't remember the name of the pub, but it was somewhere between London and Ascot.
Tôi không nhớ tên của quán, nhưng nó ở giữa London và Ascot.
We had beer and sandwiches outside.
Chúng tôi uống bia và ăn sandwich ở ngoài.
We arrived at the race-track at 1.55, in time for the first race.
Chúng tôi tới đường đua vào lúc 1 giờ 55 phút, vừa kịp để xem cuộc đua đầu tiên.
We stayed there until the last race at 5 o'clock.
Chúng tôi ở đó cho tới khi cuộc đua cuối cùng diễn ra lúc năm giờ.
We were very lucky.
Chúng tôi rất may mắn.
I won a lot of money but I can't remember exactly how much.
Tôi đã thắng rất nhiều tiền, nhưng tôi không nhớ rõ là bao nhiêu.
That's why I had a lot of money with me when the police came to my flat at 5.30.
Đó là lí do vì sao khi trở về căn hộ của mình lúc năm rưỡi, tôi có rất nhiều tiền trong người.
I left Isadora in Central London.
Tôi để Isadora ở trung tâm London.
She wanted to buy some clothes in Oxford Street.
Cô ấy muốn mua một vài bộ quần áo ở phố Oxford.
I don't know where she is now.
Tôi không biết hiện giờ cô ấy ở đâu.
You're John Alfred Smithers?
Anh là John Alfred Smithers...?
Yes, I am.
Vâng là tôi.
You're 36?
Anh 36 tuổi...?
Yes, that's right. It was my birthday yesterday.
Vâng, đúng vậy, hôm qua là sinh nhật của tôi.
You sell cars?
Anh bán ô tô...?
Yes, I do. And other things.
Vâng, Và những thứ khác nữa.
You live in Ealing?
Anh sống ở Ealing...?
Yes, I do. I've lived here all my life.
Vâng, đúng vậy. Tôi đã sống ở đó suốt.
You went to Ascot races yesterday?
Anh đến cuộc đua xe Ascot hôm qua...?
That's right.
Đúng thế.
You weren't alone?
Anh không đi một mình?
No, I wasn't. I was with Isadora Bell.
Không, tôi đi cùng Isadora Bell.
But you're married Smithers?
Nhưng anh đã kết hôn rồi Smithers?
Yes, but I haven't seen my wife for three years.
Đúng nhưng tôi không gặp vợ đã ba năm nay rồi.
I see. Now you left your flat at one o'clock?
Tôi hiểu rồi. Nào, anh rời khỏi căn hộ lúc một giờ?
Yes. About one o'clock.
Vâng. Vào khoảng một giờ
You were in your Jaguar?
Anh đi xe Jaguar?
Yes, I was.
Vâng, đúng vậy.
You didn't stop for petrol?
Anh không dừng lại mua xăng?
No.
Không.
You had lunch in an Indian restaurant?
Anh ăn trưa tại một nhà hàng Ấn Độ?
Oh, no we didn't. We had lunch in a pub.
Ồ, không phải. Chúng tôi ăn trưa trong một quán rượu.
You don't remember the name of the pub?
Anh không nhớ tên quán?
No, I'm afraid I don't.
Không, tôi e là không.
You had chicken and chips?
Anh ăn gà và khoai chiên?
No, no, no. We had beer and sandwiches outside.
Không, không, không. Chúng tôi uống bia và ăn sandwich ở bên ngoài.
You arrived in time for the first race, and stayed until the last race?
Anh đã đến kịp giờ để xem cuộc đia đầu tiên, và ở lại cho tới cuộc đua cuối cùng?
Yes!
Đúng vậy!
You were very lucky?
Anh rất may mắn?
Yes, I was.
Phải.
You won £5000?
Anh thắng 5000 bảng?
No, I can't remember exactly how much.
Không, tôi không thể nhớ được chính xác là bao nhiêu.
There was £5,000 in your flat?
Có £5,000 trong căn hộ của anh?
Was there?
Có hả?
You don't know where Miss Bell is now?
Anh không biết hiện giờ cô Bell đang ở đâu?
No, I'm not her husband?
Không, tôi đâu phải chồng cô ấy?
But you left her in Central London, because she wanted to buy some clothes.
Nhưng anh để cô ấy ở lại trung tâm London, vì cô ấy muốn mua ít quần áo.
Yes, yes.
Đúng, đúng.
It's very interesting Mr. Smithers.
Thú vị đấy... Mr, Smithers.
You've got a very fast car?
Xe hơi của anh đi rất nhanh?
What do you mean?
Ý ông là gì?
The last race at Ascot began late and it didn't finish until twenty-five past five,
Cuộc đua cuối cùng ở Ascot bắt đầu muộn và kết thúc lúc năm giờ hai lăm,
so you drove from Ascot to Central London and back to Ealing in 35 minutes, in the rush hour.
vậy là anh lái xe từ Ascot tới rung tâm London rồi trở về Ealing trong vòng có 35 phút, vào giờ cao điểm.
That's impossible... Mr. Smithers!
Điều đó là không thể... Ngài Smithers!
Học câu