17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

birthday

ngày sinh, sinh nhật

Xóa

reservation

sự dành trước, sự giữ trước (phòng, chỗ ngồi…); chỗ dành trước

Xóa

restaurant

hàng ăn, tiệm ăn

Xóa

food

thức ăn; thực phẩm