Giả lập hội thoại


Devi, do you have any preference for where you would like to go for dinner for your birthday?

Devi, cậu có thích địa điểm nào để ăn tối cho sinh nhật của cậu không?

I don't really know where I want to go. I am having trouble thinking of a particular restaurant.

Mình thực sự không biết mình muốn đi đâu. Mình đang gặp khó khăn khi nghĩ đến một nhà hàng cụ thể.

There is a great restaurant directory here in the weekend section of the newspaper.

Có một thư mục nhà hàng tuyệt vời ở đây trong phần cuối tuần của tờ báo.

OK, we could look at that.

OK, chúng ta có thể xem ở đó.

Do you have a particular type of food that you would like?

Cậu có muốn ăn một món gì đặc biệt không?

I really like Japanese or Thai food.

Mình thực sự rât thích món ăn Nhật Bản và món ăn Thái.

That Japanese restaurant, Shogun, got good reviews.

Nhà hàng Nhật Bản, Shogun, đã nhận được đánh giá tốt.

Oh yeah! I saw a review of that restaurant on television. The reviewer loved it!

Oh yeah! Mình thấy những đánh giá về nhà hàng đó trên truyền hình. Mọi người đều thích nó.

Would that be a place that you might like to go to for your birthday?

Đó có phải là một nơi mà cậu có lẽ muốn đến sinh nhật không?

That would work out great! Why don't we call and get a reservation?

Thật tuyệt vời khi đến đấy! Tại sao chúng ta không gọi và đặt chỗ?