17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

preference

sự thích hơn, sự ưa hơn

Xóa

trouble

điều lo lắng, điều phiền toái, điều rắc rối

Xóa

particular

riêng, cá biệt

Xóa

newspaper

báo