Giả lập hội thoại


Devi, do you have a favorite place that you would like to go to for your birthday dinner?

Devi, cậu có một địa điểm yêu thích nào để đến ăn tối cho sinh nhật của cậu không?

I am kind of at a loss right now to think of some place special.

Bây giờ mình đang cần suy nghĩ về một nơi đặc biệt.

I've got a great guidebook here of local restaurants.

Mình có một cuốn sách hướng dẫn ở đây về các nhà hàng địa phương.

That would be a good place to look.

Đó sẽ là một địa chỉ tốt để tham khảo.

What is your favorite type of restaurant food?

Món ăn yêu thích của cậu là gì?

I like a lot of things, but Thai or Japanese would be good.

Mình thích rất nhiều thứ, nhưng món ăn Thái và món ăn Nhật Bản là thích nhất.

Shogun looks pretty good!

Nhà hàng Shogun trông khá là tuyệt!

Oh, I remember that restaurant. I went there years ago. I really enjoyed it!

Ồ, mình nhớ nhà hàng đó. Mình đã đến đó nhiều năm trước. Mình thực sự rất thích nó!

Would that be a good choice for your birthday dinner then?

Đó sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối sinh nhật của cậu?

I would enjoy going there. Let's call ahead to make sure that we can get a table for that night.

Mình rất thích đến đó. Hãy gọi trước để chắc chắn rằng chúng ta có thể có được một cái bàn cho đêm đó.