Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

favorite

/ˈfeɪ.vər.ɪt/

được mến chuộng, được ưa thích

one's favourite author

Chọn tất cả