Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Ben and Melissa are getting ready for Christmas.
Ben và Melissa đã sẵn sàng cho Giáng sinh.
Ben and Melissa's house has lots of lights on the roof.
Nhà của Ben và Melissa có nhiều lồng đèn trên mái nhà.
The lights are many colours.
Những lồng đèn này có nhiều màu.
Inside they listen to Christmas music.
Trong nhà họ nghe nhạc Giáng sinh.
Ben and Melissa drink eggnog.
Ben và Melissa uống eggnog.
Eggnog tastes good.
Eggnog có vị ngon.
Ben and Melissa hang stockings on the fireplace.
Ben và Melissa treo vớ trên lò sưởi.
They string popcorn.
Họ chuỗi bỏng ngô.
Ben and Melissa put the popcorn string on the Christmas tree.
Ben và Melissa đặt chuỗi bắp rang lên cây thông Noel.
They put Christmas lights on the tree.
Họ đặt đèn Giáng sinh lên cây thông
They put tinsel on the tree.
Họ đặt kim tuyến lên cây.
Ben and Melissa put ornaments on the tree.
Ben và Melissa đặt đồ trang trí lên cây.
They put a star on top of the tree.
Họ đặt một ngôi sao trên đỉnh của cây.
They get ready for Santa Claus.
Họ sẵn sàng chờ ông già Noel.
They leave milk and cookies for Santa.
Họ lấy sữa và bánh quy cho ông già Noel.
Ben opens one present.
Ben mở một món quà.
Melissa opens one present.
Melissa mở một món quà.
They go to sleep.
Họ đi ngủ.
Ben and Melissa wake up early.
Ben và Melissa thức dậy sớm.
They run down stairs.
Họ chạy xuống cầu thang.
There are a lot of presents under our tree.
Có rất nhiều món quà dưới gốc cây của chúng tôi.
They wake up their Mom and Dad.
Họ đánh thức ba mẹ họ dạy.
Ben and Melissa open their presents.
Ben và Melissa mở quà.
They love our presents.
Họ yêu thích món quà của chúng tôi.
Everyone cleans up the wrapping paper.
Mọi người dọn dẹp giấy gói.
It is time for breakfast.
Đã đến lúc ăn sáng.
Học câu