Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
The leaves are changing colours.
Những chiếc lá đang thay màu.
I see red maple leaves.
Tôi thấy lá phong đỏ.
I see orange maple leaves.
Tôi thấy lá phong màu cam.
I see yellow maple leaves.
Tôi thấy lá phong vàng.
The leaves are beautiful.
Những chiếc lá trông rất đẹp.
It is starting to get cold.
Trời bắt đầu trở lạnh.
The wind is strong.
Từng cơn gió mạnh.
Winter is coming.
Mùa đông đang đến.
The leaves fall off the trees.
Những chiếc lá rơi trên đường.
On Saturday we will clean them up.
Vào thứ bảy, chúng tôi sẽ quét sạch những chiếc lá.
The whole family helps.
Cả gia đình đều dọn dẹp.
My Dad gets the rake.
Ba tôi thì cào.
My Mom gets the garbage bags.
Mẹ tôi lấy túi rác.
My brother and I help too.
Anh trai tôi và tôi cũng giúp.
We gather leaves with our hands.
Chúng tôi gom những chiếc lá bằng tay.
We make a big pile.
Chúng tôi dồn thành một đống lớn.
My brother and I jump in the leaves.
Anh trai tôi và tôi nhảy lên những chiếc lá.
We make a big mess.
Chúng tôi làm một mớ hỗn độn lớn.
Our parents don't mind.
Cha mẹ chúng tôi không quan tâm.
Our parents fill our coats with leaves.
Ba mẹ chúng tôi gom đầy túi lá cây.
We look really big.
Chúng trông rất lớn.
Everyone laughs.
Mọi người cười đùa với nhau.
Play time is over.
Thời gian chơi đùa đã hết.
Back to work.
Quay trở lại với công việc.
Học câu