17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

computer

máy vi tính

Xóa

screen

màn hình

Xóa

mouse

con chuột

Xóa

keyboard

bàn phím

Xóa

key

phím

Xóa

folder

thư mục

Xóa

print

in

Xóa

type

đánh chữ, gõ chữ

Xóa

click

nhấp chuột

Xóa

search

tìm kiếm

Xóa

speaker

loa

Xóa

file

tệp, tập tin

Xóa

adapter

bộ chuyển đổi, thiết bị tiếp hợp

Xóa

battery

pin

Xóa

program

chương trình