17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

continent

lục địa, đại lục

Xóa

australia

nước Úc

Xóa

india

Ấn Độ

Xóa

china

Trung Quốc

Xóa

english

tiếng Anh

Xóa

portuguese

tiếng Bồ Đào Nha

Xóa

language

ngôn ngữ

Xóa

french

tiếng Pháp

Xóa

chinese

tiếng Trung Quốc, tiếng Hoa

Xóa

italian

tiếng Ý

Xóa

russian

tiếng Nga

Xóa

spanish

tiếng Tây Ban Nha