17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

banquet

buổi tiệc lớn, đại tiệc

Xóa

ancestor

tổ tiên

Xóa

tray

cái khay, cái mâm

Xóa

guest

khách, khách mời

Xóa

reception

tiệc chiêu đãi

Xóa

pray

cầu mong, cầu nguyện

Xóa

newly-wed

người mới cưới

Xóa

envelope

bao thư, phong bì

Xóa

blessing

lời cầu chúc

Xóa

altar

bàn thờ

Xóa

gift

quà tặng, quà biếu

Xóa

exchange

đổi, trao đổi