17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

generation

thế hệ, đời

Xóa

income

thu nhập

Xóa

grocery

hàng tạp hóa, hàng tạp phẩm

Xóa

christmas

Giáng sinh

Xóa

polite

lịch sự, lễ phép

Xóa

greet

chào hỏi, đón chào