17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

red

(thuộc) màu đỏ

Xóa

green

có màu xanh lá cây

Xóa

white

màu trắng

Xóa

outside

bên ngoài

Xóa

behind

ở phía sau, ở đằng sau

Xóa

brown

màu nâu

Xóa

black

màu đen

Xóa

above

phía trên, ở trên

Xóa

under

ở dưới

Xóa

below

phía dưới

Xóa

at

ở tại

Xóa

paper

giấy

Xóa

bottom

phần dưới cùng

Xóa

different

khác, khác biệt, khác nhau

Xóa

important

quan trọng, trọng đại, trọng yếu

Xóa

object

đồ vật, vật thể

Xóa

yellow

có màu vàng

Xóa

blue

màu xanh da trời

Xóa

big

lớn