Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
British Rail Lost Property, Waterloo.
Bộ phận lưu giữ đồ bị mất thuộc Hỏa xa Anh Quốc và ở Waterloo đây.
Oh, good morning. I left my briefcase on the train this morning.
Ô, xin chào. Tôi để quên va li trên xe lửa sáng nay.
I wondered if it had been handed in.
Tôi không biết quí bà có cất giữ giúp tôi không.
Which train, sir?
Xe lửa nào, thưa ông?
Sorry, the 7.47 from Bournemouth.
Xin lỗi, chuyến xe lửa 7 giờ 47 từ Bournemouth.
Can you describe the briefcase, sir?
Thưa ông, ông có thể mô tả chiếc va li đó không?
Er... yes. It's sort of a... well, an average-sized, rectangular, black leather briefcase with brass locks.
Ơ...được. Đó là loại... à, một cái va li cỡ trung bình, hình chữ nhật, da đen có khóa đồng.
We've got rather a lot like that, sir.
Chúng tôi giữ khá nhiều loại va li như thế, thưa ông.
Did it have your name on it?
Trên va li đó có tên ông không?
No, not my name. But it's got the initials "J.R" near the handle.
Không, không có tên tôi. Nhưng nó có hai chữ tắt "J.R" gần tay xách.
Hang on then, sir. I'll just go and have a look.
Xin ông giữ máy. Tôi đi kiểm tra.
Metropolitan Police.
Cảnh sát Thành phố đây.
My car's been stolen! It's gone!
Xe hơi tôi vừa bị đánh cắp!Nó biến mất rồi!
Calm down, sir. Could I have your name and address?
Xin bình tĩnh, thưa ông. Xin cho tôi biết tên và địa chỉ của ông?
Yes, Richard Lockwood, 3 Park Terrace, W.C.13.
Vâng, Richard Lookwood, 3 Park Terrace, W.C. 13.
May I have a description of the vehicle, sir?
Ông mô tả chiếc xe của ông được không?
It's a 1982 Escort, a silver-blue, four-door 1300GL model.
Đó là xe Escort đời 1982, mô đen 1300 GL màu xanh bạc, bốn cửa.
Oh, and it's got a dark blue stripe along the sides, and a dent in the nearside front wing.
Ô, và nó có một lằn sơn màu xanh sẫm dọc hai bên sườn và một vết lõm ở chắn bùn phía trước bên trái.
But what's the registration, sir?
Nhưng còn bảng số xe, thưa ông?
PSV 439Y.
PSV 439Y.
I've got good news for you, sir, it hasn't been stolen.
Thưa ông, tôi có tin mừng cho ông. Xe ông không bị đánh cắp.
It's been towed away, it was parked on a double yellow line.
Nó bị cảnh sát kéo đi. Nó đậu trên một vạch vàng đôi.
You can collect it from the Police Compound, and you'd better bring your chequebook with you!
Ông có thể đến Sở Cảnh sát nhận nó, và tốt hơn ông nên mang theo tập chi phiếu!
Rebecca Trueman speaking.
Rebecca Trueman đang nghe đây.
Ah, Mrs Trueman. This is Fox and Connor, the estate agents.
A, bà Trueman. Đây là Fox và Connor, nhân viên địa ốc.
I think we've found a house that you may be interested in.
Chúng tôi đã tìm được một căn nhà mà có thể là bà quan tâm.
Could you tell me something about it?
Các anh cho biết đôi điều về căn nhà được không?
It's in Redhill, near the station, as you requested.
Nhà ở Redhill, gần nhà ga như bà yêu cầu.
It's a rather attractive four-bedroomed 1930s redbrick property.
Đây là căn nhà khá hấp dẫn, nhà gạch đỏ xây vào thập niên 1930, có 4 phòng ngủ.
It's in very good decorative order, with a fitted kitchen.
Cách bài trí rất đẹp, có nhà bếp tiện nghi.
And the garden?
Thế có vườn không?
There's a large, mature garden. Would you like to view it?
Có một khu vườn lớn, cây cối xum xuê. Bà muốn đến xem không?
Yes, I think it's worth a look.
Vâng, tôi nghĩ là đáng xem đấy.
Could you put the details in the post?
Anh có thể ghi chi tiết rồi bỏ hộp thư được không?
Học câu