Học câu

Hello!
Xin chào!
Thu âm
Nghe lại
Hello, Ken... Hello, Barbara. Come in. Shall I take your coats?
Xin chào, Ken... Chào nhé, Barbara. Vào trong đi. Để mình giữ áo khoác cho nhé?
Thu âm
Nghe lại
Oh, thank you very much. What a lovely house!
Cảm ơn cậu nhiều. Căn nhà thật là tuyệt!
Thu âm
Nghe lại
I'm glad you like it. Dinner's nearly ready.
Mình thấy mừng vì cậu thích nó đấy. Bữa tối đã sắp sẵn sàng rồi.
Thu âm
Nghe lại
Where's Anna?
Anna đâu rồi?
Thu âm
Nghe lại
Oh, she's in the kitchen. She'll be here in a minute.
Ồ, cô ấy ở trong bếp. Vài phút nữa thôi là cô ấy sẽ ra đây.
Thu âm
Nghe lại
Just go into the dinning room.
Cứ đi vào phòng ăn đi.
Thu âm
Nghe lại
How about a drink before dinner?
Uống chút gì trước bữa tối không?
Thu âm
Nghe lại
That's a nice idea!
Ý hay đấy!
Thu âm
Nghe lại
Here we are... dinner's ready.
Đây rồi... bữa tối đã sẵn sàng.
Thu âm
Nghe lại
Sit down everybody!
Ngồi xuống nào mọi người!
Thu âm
Nghe lại
Thank you very much, Anna.
Cảm ơn rất nhiều, Anna.
Thu âm
Nghe lại
Everything looks wonderful, and it smells delicious, too.
Mọi thứ trông quá tuyệt, với lại mùi vị có vẻ ngon nữa.
Thu âm
Nghe lại
I'll put the salad in the middle of the table.
Mình sẽ đặt salad ở giữa bàn.
Thu âm
Nghe lại
Shall I serve you?
Mình lấy cho cậu nhé?
Thu âm
Nghe lại
No, it's all right. We can help ourselves.
Không, ổn cả mà. Cứ để bọn mình tự nhiên.
Thu âm
Nghe lại
Rob, could you pour the wine, please?
Rob, anh rót rượu giúp nhé?
Thu âm
Nghe lại
Ken, help yourself to vegetables, too.
Ken, ăn rau tự nhiên đi nhé.
Thu âm
Nghe lại
Would you like some more brandy, Barbara?
Uống thêm chút brandy không, Barbara?
Thu âm
Nghe lại
Oh, no thanks... no more for me. I'm driving tonight.
Ồ, thôi, mình cảm ơn... mình không uống nữa đâu. Tối nay mình còn lái xe.
Thu âm
Nghe lại
Oh, come on... just a small...
Ồ thôi nào, chỉ một ít nữa thôi.
Thu âm
Nghe lại
No, really... I mustn't.
Không, thật đấy... Mình không uống được.
Thu âm
Nghe lại
I'll help Anna with the washing-up.
Mình sẽ giúp Anna rửa bát.
Thu âm
Nghe lại
The washing-up! No, no, don't worry. We always leave that until the morning.
Rửa bát á! Không, không, đừng có lo. Bọn mình toàn để việc đó tới sáng.
Thu âm
Nghe lại
Here are your coats.
Áo khoác của các cậu đây.
Thu âm
Nghe lại
Thanks... it's been a marvellous evening. It was very kind of you to invite us.
Cảm ơn... Thật là một buổi tối tuyệt vời ấy. Các cậu mời mình tới đây, thật quý hoá quá.
Thu âm
Nghe lại
Don't mention it... it was nice to see you again.
Có gì đâu mà... gặp lại cậu thật vui.
Thu âm
Nghe lại
Well, we enjoyed ourselves very much.
Ừ, chúng mình cũng đã rất vui vẻ.
Thu âm
Nghe lại
I'm glad... you must come again.
Mình thấy thật thoả mãn... cậu phải tới nữa đấy.
Thu âm
Nghe lại
Goodnight... and thanks again.
Tạm biệt... Cảm ơn lần nữa nhé.
Thu âm
Nghe lại
Goodnight... and drive carefully. It's a very wet night.
Tạm biệt... Với lại lái xe cẩn thận đấy. Đêm nay trời ẩm ướt lắm.
Thu âm
Nghe lại