17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

smoking

sự hút thuốc; thói quen hút thuốc

Xóa

difficult

khó, khó khăn

Xóa

addiction

sự nghiện

Xóa

cigarette

điếu thuốc lá

Xóa

inhale

hít vào

Xóa

restaurant

hàng ăn, tiệm ăn

Xóa

disease

bệnh, bệnh tật

Xóa

lung

phổi

Xóa

cancer

ung thư, bệnh ung thư