17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

director

đạo diễn, giám đốc, người điều khiển

Xóa

actress

nữ diễn viên

Xóa

studio

xưởng vẽ, phòng quay, phòng thu

Xóa

quiet

lặng, yên lặng, yên tĩnh

Xóa

walk

đi bộ

Xóa

run

chạy

Xóa

move

đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch

Xóa

smile

mỉm cười

Xóa

kiss

hôn

Xóa

laugh

cười (thành tiếng)

Xóa

actor

diễn viên