Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

procedure

/prəˈsiː.dʒər/

thủ tục, quy định

usual procedure

turbulence

/ˈtɜː.bjə.ləns/

dòng chuyển động nhiễu loạn (của không khí, nước)

political turbulence

remove

/rɪˈmuːv/

cởi bỏ

remove the dishes from the table

fasten

/ˈfɑː.sən/

đóng chặt, cài chặt, buộc chặt

fasten down the lid of a box

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/

tình huống khẩn cấp

on emergency; in case of emergency

Chọn tất cả