17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

traveller

du khách, khách du lịch

Xóa

youngster

đứa trẻ; thanh niên