Mục lục:

B. Could

 'Could' là dạng quá khứ của 'can'.

Sorry, I can't go today.

Rất tiếc, tôi không thể đi hôm nay.

The fleet footed runner couldn't be caught.

Người chạy nhanh không thể bị bắt.

Dùng 'Could' trong mẫu câu 'wish' (ước).

I wish I could go to the game with you.

Tôi ước tôi có thể đi chơi game với bạn

I wish I could sleep more, but I have too much to do.

Tôi ước mình sẽ được ngủ nhiều hơn nhưng tôi lại có quá nhiều việc phải làm.

Dùng 'could' không dùng 'can' khi nói về những điều giả định, những điều không chắc chắn.

I'm so bored, I could die.

Tôi quá mệt rồi, tôi có thể sẽ chết mất.

I'm so angry with him. I could kill him.

Tôi giận hắn quá. Tôi sẽ giết hắn mất.

C. Cách sử dụng khác của could trong tiếng Anh

Chúng ta sử dụng could để suy đoán về những sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Some one is knocking the door. It could be Tim.

Ai đó đang gõ cửa. Đó có thể là Tim.

I don't know when they'll be here. They could arrive at any time.

Tôi không biết khi nào họ sẽ đến. Họ có thể đến vào bất cứ lúc nào.

can không được sử dụng trong các ví dụ trên (ta không thể nói It can be Tim). Trong những trường hợp như vậy could có nghĩa tương tự như might..

Some one is knocking the door. It might be Tim.

Ai đó đang gõ cửa. Đó có thể là Tim

D. Cách sử dụng của could have (done)

Chúng ta sử dụng could have (done) để nói về những điều có thể đúng trong quá khứ hay suy đoán về những điều có thể xảy ra trong quá khứ.

Someone could have stolen your wallet.

Ai đó có thể đã lấy ví của cậu. (Có khả năng là ai đấy đã làm điều này)

You could have left your wallet at home.

Cậu có thể đã để ví ở nhà.

Chúng ta thường sử dụng could have (done) cho những việc có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra.

Why did you stay at a hotel when you went to Viet Nam? You could have stayed with Nga.

Tại sao bạn lại ở khách sạn khi bạn đến Viet Nam? Bạn có thể ở với Nga cơ mà.

Tam could have won yesterday because he is the best athlete but he was unlucky.

Hôm qua Ta đã có thể thắng bởi vì anh ấy là vận động viên giỏi nhất nhưng anh ấy đã không may mắn.

E. Cách sử dụng của couldn't have (done)

Chúng ta sử dụng couldn't have (done) để nói về một điều gì đó không thể xảy ra trong quá khứ. 

We had a really good holiday. It couldn't have been better.

Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thật sự tuyệt vời. Nó không thể tuyệt vời hơn nữa.

Tam couldn't have passed his exam because he didn't study really hard.

Tam đã không thể vượt qua bài kiểm tra bởi vì anh ấy đã học không thât sự chăm chỉ.