17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

shout

tiếng kêu la, tiếng la hét, tiếng hò reo

Xóa

refrigerator

tủ lạnh; phòng ướp lạnh