Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Today is November 26th.
Hôm nay là ngày 26 tháng 11.
It snowed all day today.
Tuyết rơi cả ngày hôm nay.
The snow is beautiful.
Tuyết rất đẹp.
The snow finally stopped.
Cuối cùng thì tuyết cũng ngừng rơi.
My sister and I are excited.
Em gái mình và mình rất vui.
My Mom doesn't like the snow.
Mẹ mình không thích tuyết.
My Mom has to shovel the drive way.
Mẹ mình phải xúc dọn tuyết để có đường lái xe.
My sister and I get to play.
Em gái mình và mình được đùa nghịch với những bông tuyết trắng xóa.
I put on my hat and mittens.
Mình đội mũ và đeo găng tay.
My Mom puts on my scarf.
Mẹ mình quàng khăn cho mình
My Mom zippers my jacket.
Mẹ kéo khóa áo khoác cho mình.
My sister puts on her hat and mittens.
Em gái mình đội mũ và đeo găng tay.
My Mom puts on her scarf.
Mẹ mình quàng khăn cho em mình.
My Mom zippers her jacket.
Mẹ kéo khóa áo khoác cho em
My sister and I go outside.
Em gái và mình cùng nhau đi ra ngoài.
We begin to make a snow man.
Chúng mình bắt đầu làm một người tuyết.
My Mom starts to shovel the snow.
Mẹ mình bắt đầu xúc dọn tuyết.
My sister and I make snow angels.
Em gái và mình cùng nhau tạo ra những thiên thần bằng tuyết.
My sister and I throw snowballs.
Em gái và mình ném những quả cầu tuyết vào nhau.
It starts to snow again.
Tuyết bắt đầu lại rơi.
We go inside for hot chocolate.
Chúng mình đi vào trong nhà và dùng sô cô la nóng.
Học câu