17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

snow

tuyết, đống tuyết

Xóa

beautiful

đẹp; hay

Xóa

stop

ngừng lại, dừng lại

Xóa

driveway

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)

Xóa

shovel

xúc dọn, nhấc, dịch chuyển

Xóa

mittens

găng tay hở ngón

Xóa

scarf

khăn quàng cổ, khăn choàng cổ

Xóa

zipper

kéo khóa

Xóa

angels

thiên thần, thiên sứ

Xóa

snowball

quả bóng tuyết, hòn tuyết, nắm tuyết (để ném nhau)