Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
FLYING TO SPAIN
Ðáp máy bay đến Tây Ban Nha.
This is the last call for the twelve o'clock British Airways flight BA 412 to Amsterdam.
Ðây là lời thông báo cuối cùng của chuyến bay BA 412 khởi hành lúc 12 giờ đi Amsterdam của Hãng Hàng không Anh.
Would passengers for this flight please proceed without delay to Gate 17.
Những hành khách của chuyến bay này xin vui lòng hãy đến ngay cổng số 17.
Scandinavian Airlines announce the departure of the 12.05 flight SK 526 to Stockholm.
Hãng Hàng không Scandinavian xin thông báo giờ khởi hành của chuyến bay SK 526 đi Stockholm sẽ vào lúc 12 giờ 05 phút.
This flight is now boarding at Gate 8.
Chuyến bay này hiện đang mở cửa đón khách lên tại cổng số 8.
Would passengers for the 12.10 Iberia flight IB 341 to Madrid
Các hành khách của chuyến bay IB 341 lúc 12 giờ 10 phút khởi hành từ Iberia đi Madrid
please go at once to Gate 16 where this flight is now boarding.
xin vui lòng hãy đến ngay cổng số 16, máy bay hiện đang mở cửa đón khách.
Alitalia regret to announce that their 12.15 flight AZ 281 to Rome will be delayed for approximately 30 minutes.
Alitalia lấy làm tiếc thông báo rằng chuyến bay AZ 281 khởi hành lúc 12 giờ 15 phút đi Rome sẽ bị hoãn lại khoảng 30 phút.
Olympic Airways announce the departure of the 12.30 flight OA 260 to Athens.
Hãng Hàng không Olympic xin thông báo giờ khởi hành của chuyền bay OA 260 đi Athens sẽ lúc 12 giờ 30 phút .
Would passengers on this flight please proceed to Gate 19.
Những hành khách của chuyến bay này xin vui lòng hãy đến cổng số 19.
This is a call for Mr Gaston Meyer.
Ðây là lời nhắn cho Ông Gaston Mayer.
Would Mr Gaston Meyer traveling on the 12.45 Sabena flight SN 604 to Brussels report to the airport information desk, please.
Ông Gaston Mayer đi chuyến bay SN 604 lúc 12 giờ 45 phút khởi hành từ Sabena đến Brussels xin vui lòng hãy thông báo tại văn phòng thông tin của sân bay.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Xin chào quí ông quí bà.
Captain Perez and his crew welcome you aboard Iberia flight IB341 to Madrid.
Phi đoàn trưởng Perez và phi hành đoàn của ông chào mừng quí khách đi chuyến bay IB 341 khởi hành từ Iberia đi Madrid.
I'm sorry to announce a slight delay.
Tôi rất tiếc xin thông báo chuyến bay sẽ bị trì hoãn một chút.
We are still waiting for clearance from Air Traffic Control.
Chúng ta vẫn đang chờ sự dọn quang từ Trạm điều khiển không lưu.
The delay won't be too long and we hope to arrive in Madrid on time.
Sự trì hoãn sẽ không quá lâu và chúng tôi hy vọng chuyến bay sẽ đến Madrid đúng giờ.
This is your captain speaking.
Ðây là phi đoàn trưởng của bạn đang nói.
We are now passing over the English coast.
Chúng ta hiện đang bay ngang qua vùng bờ biển nước Anh.
Our Boeing 727 is cruising at a height of 30,000 feet and our speed is approximately 560 miles per hour.
Boeing 727 của chúng ta thì đang bay ở độ cao 30.000 feet và vận tốc khoảng 560 miles một giờ.
The temperature in Madrid is 18°C and it is a clear and sunny day.
Nhiệt độ ở Madrid là 18 độ C và là một ngày quang đãng và nắng.
We expect to pass through some slight turbulence and would recommend passengers to remain in their seats and keep their belts fastened.
Chúng ta hy vọng sẽ vượt qua được vài sự nhiễu loạn nhẹ và đề nghị quí khách cứ yên ổn tại chỗ ngồi và buộc chặt dây an toàn.
We are now beginning our descent to Madrid.
Chúng ta hiện đang bắt đầu hạ cánh xuống Madrid.
Would passengers please make sure that their seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials.
Xin quí khách vui lòng bảo đảm rằng đã buộc chặt dây an toàn và hãy dập tắt tất cả mẩu thuốc đang hút.
We would like to remind passengers that smoking is not permitted until you are in the airport building.
Chúng tôi xin nhắc nhở quí khách rằng việc hút thuốc bị cấm cho đến khi quí khách đã ở trong tòa nhà của sân bay.
We hope you had a pleasant and enjoyable flight
Chúng tôi hy vọng bạn đã có một chuyến bay vui vẻ và thích thú.
We would like to thank you for travelling on Iberia, and we hope to see you again soon.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí khách trên chuyến bay đi từ Ibeeia, và chúng tôi hy vọng sớm gặp lại các bạn.
Would passengers please remain seated until the plane has come to a complete stop and the doors have been opened.
Xin quí khách hãy ngồi yên chỗ cho đến khi máy bay đã hoàn toàn ngừng và khi cánh cửa đã mở.
Here's your tray, sir.
Khay thức ăn của ông đây, thưa ông.
Oh, thank you.
Ồ, cám ơn.
Would you like something to drink?
Ông có dùng thức uống gì không?
Er... yes, please. Some red wine.
Ơ... có. Cho tôi rượu vang đỏ.
That's 100 pesetas.
Thưa ông 100 pesetas.
Thanks. Can I pay in British money?
Cảm ơn. Tôi trả bằng tiền Anh được không?
Of course. You needn't pay now, I'll collect it later.
Dĩ nhiên là được. Ông không cần phải trả ngay bây giờ, tôi sẽ đi thu sau.
Spanish national or non-Spanish, sir?
Quốc tịch Tây Ban Nha hay nước khác thưa ông?
Er... I'm British.
Ơ...tôi là người Anh.
Would you mind completing this landing-card, sir?
Xin vui lòng điền vào phiếu đáp này có được không, thưa ông?
Right. Thank you.
Ðược rồi. Cảm ơn.
Passport, please. Thank you.
Làm ơn xuất trình hộ chiếu. Cảm ơn.
Where have you come from, sir?
Ông từ đâu đến, thưa ông?
London
Luân Ðôn.
And what's the purpose of your visit... business or pleasure?
Mục đích chuyến đi này của ông là... công vụ hay đi chơi?
Business.
Công vụ.
Fine... and how long will you be staying here?
Ðược rồi... ông dự định sẽ ở đây bao lâu?
Just for five days.
Chỉ 5 ngày thôi.
Thank you, Mr Garrard. I hope you enjoy your visit.
Xin cảm ơn, ông Garrard. Hy vọng ông sẽ hài lòng với chuyến đi này.
Học câu