Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
FOUR DISASTERS
4 thiên tai
Good evening. Our programme tonight is about disasters.
Kính chào quý vị khán giả. Chương trình tối nay của chúng tôi đề cập đến những tai họa.
This year there have been fires, plane crashes, earthquakes, and volcanic eruptions.
Năm nay đã có những vụ hỏa hoạn, tai nạn máy bay, động đất và núi lửa phun.
All our guests tonight have survived disasters.
Tất cả những người khách tối nay của chúng tôi đều đã sống sót sau những tai họa này.
Hi! I'm Bill Daniels.
Xin chào quý vị. Tôi là Bill Daniels.
I live in Chicago.
Tôi sống ở Chicago.
I was working in my office on the 28th floor of a skyscraper.
Tôi đang làm việc trong phòng trên tầng thứ 28 của mọt tòa nhà chọc trời.
I was dictating some letters to my secretary when the fire-bell rang.
Tôi đang đọc một số thư từ cho ngươi thư ký của tôi ghi thì chuông báo động cháy vang lên.
I rushed out to the lift but it wasn't working.
Tôi lao nhanh ra thang máy nhưng thang máy không chạy.
The stairs were full of thick smoke.
Cầu thang thì toàn là khói dày đặc
We couldn't go down, so we had to go up to the roof.
Chúng tôi không đi xuống đươc, vì vậy chúng tôi phải lên sân thượng.
When we got there some people were waiting calmly.
Lúc chúng tôi lên được đến nơi thì một số người đang chờ đợi bình tĩnh.
Others were shouting and screaming wildly.
Những người khác đang la hét dữ dội.
A helicopter managed to land on the roof and rescued six of us before the building collapsed.
Một chiếc trực thăng đã tìm cách đáp xuống sân thượng và cứu được 6 người chúng tôi trước khi tòa nhà sụp đổ.
My name's Martha Huggins.
Tôi tên là Martha Huggins.
I was on holiday in the South Pacific and I was staying on Pogohiti, a small island.
Tôi đang nghỉ mát ở Nam Thái Bình Dương và cư ngụ ở Pogohiti, một hòn đảo nhỏ.
I was having a rest when the volcano erupted.
Tôi đang nghỉ ngơi khi núi lửa phun.
The noise woke me up.
Tiếng động làm tôi thức giấc.
I looked through the window.
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Everybody was running towards the harbour.
Tất cả mọi người chạy ra hải cảng
I just put on a coat, and run to the harbour too.
Tôi chỉ kịp mặc áo khoác và cũng chạy ra cảng.
I managed to get on a ship.
Tôi đã tìm mọi cách trèo đưọc lên tàu.
It was leaving when the lava hit the town.
Tàu vừa rời cảng thì dung nham ập xuống thành phố.
Hello, I'm George Green.
Xin chào các bạn, tôi là Geoge Green.
I'm a farmer.
Tôi là nông đân.
I working in the field behind my house when I saw the plane.
Tôi đang làm việc ngoài đồng phía sau nhà tôi thì tôi nhìn thấy chiếc máy bay.
It was on fire.
Nó đang bốc cháy.
Smoke was coming from the engines, and it was coming down fast.
Khói phát ra từ động cơ và nó đang lao xuống rất nhanh.
I was running towards my house when it crashed into the trees behind me.
Tôi chạy về nhà thì máy bay đã đâm vào đám cây cối sau lưng tôi.
I heard a terrible explosion...
Tôi nghe một tiếng nổ dữ dội...
When I woke up, I was lying in a hospital bed.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang lằm trên giường của bệnh viện.
Good evening. My name's Michael Purt.
Kính chào quý vị. Tôi là Michael Purt.
My wife and I were staying with friends on Santa Monica in the Caribbean.
Tôi và vợ tôi đang ở nhà với bạn bè ở Santa Monica vùng biển Caribean.
We were having dinner when the earthquake began.
Chúng tôi đang ăn tối thì trận động đất bắt đầu.
Everything shook.
Mọi thứ đều rung chuyển.
All the plates and food fell onto the floor.
Tất cả chén bát và thức ăn đều rơi xuống sàn nhà.
We were picking everything up when the ceiling fell onto us.
Chúng tôi đang nhặt mọi thứ lên thì trần nhà rơi xuống đầu chúng tôi.
We couldn't move, and we had to wait for three hours before help arrived.
Chúng tôi không nhúc nhích được và chúng tôi phải đợi đến 3 giờ đồng hồ sau mới được cứu thoát.
Học câu