17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

area

khu vực

Xóa

stay

ở lại

Xóa

apartment

căn hộ

Xóa

movie

phim, phim truyện

Xóa

introduce

giới thiệu

Xóa

visit

thăm, ghé thăm