17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

fog

sương mù

Xóa

several

vài, một vài

Xóa

descend

xuống, đi xuống, rơi xuống

Xóa

import

nhập khẩu

Xóa

cowboy

cao bồi

Xóa

arrow

tên, mũi tên

Xóa

recover

phục hồi, bình phục, khỏi bệnh

Xóa

crash

vụ tai nạn (ô tô)

Xóa

unusual

kì lạ, đặc biệt

Xóa

anxiously

lo âu, lo lắng; nóng lòng