17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

visitor

khách, người đến thăm

Xóa

trip

chuyến đi ngắn ngày

Xóa

contact

liên hệ, liên lạc

Xóa

accompany

đi theo, đi cùng

Xóa

fluent

thông thạo, lưu loát

Xóa

neatly

gọn gàng