Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good morning, Lily.
Chào buổi sáng, Lily.
Hello, Jack. It’s good to see you. How are you?
Chào, Jack. Rất vui được gặp bạn. Bạn khỏe không?
I’m great, thank you. And you?
Tôi đang rất ổn, cảm ơn. Còn bạn?
I’m doing very well. Thanks.
Tôi dạo này rất tốt. Cảm ơn.
That’s good. See you.
Điều đó rất tuyệt. Gặp bạn sau nhé.
All right. Bye.
Được rồi. Tạm biệt.
Học câu