Học câu

Wow Billy. Looks like you've lost a lot of weight. I can hardly recognize you.
Ồ Billy. Cậu trông có vẻ giảm nhiều cân đấy. Tớ suýt không nhận ra cậu.
Thu âm
Nghe lại
Thanks. I've been on a diet for 6 months now. I'm going to ask Rachel to marry me soon. I want to be physically and mentally healthy.
Cám ơn cậu. Tớ đang ăn kiêng được 6 tháng rồi. Tớ sẽ cầu hôn Rachel sớm thôi. Tớ muốn khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.
Thu âm
Nghe lại
What does being overweight have anything got to do with marriage? If you love each other, that's enough right?
Cái việc thừa cân thì liên quan gì đến việc kết hôn? Nếu hai cậu yêu nhau, thì thế là đủ rồi đúng không?
Thu âm
Nghe lại
Yeah, but I want to show her how much she means to me, and this is one way of proving it. I am changing for the better.
Đúng vậy, nhưng tớ muốn cô ấy biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào, và đây là cách tớ chứng minh điều đó. Tớ thay đổi để tốt hơn.
Thu âm
Nghe lại
Good for you. Hey, when do you plan on proposing to her?
Tốt cho cậu đấy. Mà này, khi nào thì cậu định cầu hôn cô ấy?
Thu âm
Nghe lại
I think I am going to propose to her on our 2 year anniversary.
Tớ nghĩ tớ sẽ cầu hôn cô ấy vào ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau.
Thu âm
Nghe lại
Is she expecting it, or will it be a surprise?
Cô ấy có biết trước không hay đó sẽ là một bất ngờ?
Thu âm
Nghe lại
I think she expects me to ask her one of these days, but not anytime soon.
Tớ nghĩ cô ấy cũng mong tớ cầu hôn vào một trong những ngày này, nhưng không sớm như vậy.
Thu âm
Nghe lại
You're sure you want to settle down already? You're only 25 years old.
Cậu có chắc cậu muốn ổn định rồi không? Cậu mới 25 thôi mà.
Thu âm
Nghe lại
Yeah, I didn't think I would get married until I was 30. But when you know she is the one, why wait?
Ừ, tớ đã không nghĩ rằng tớ sẽ kết hôn cho tới khi tớ 30 tuổi. Nhưng khi tớ biết cô ấy chính là một nửa còn thiếu của tớ thì còn chờ đợi gì nữa chứ?
Thu âm
Nghe lại
That's true. Hey, I hope everything works out. You're going to invite me to your wedding right?
Đúng vậy. Này, tớ hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cậu sẽ mời tớ đến đám cưới cậu chứ hả?
Thu âm
Nghe lại
Of course man.
Tất nhiên rồi.
Thu âm
Nghe lại