17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

student

học sinh, sinh viên

Xóa

fine

tốt, khoẻ, ổn

Xóa

teacher

giáo viên

Xóa

from

từ

Xóa

where

đâu, ở đâu

Xóa

how

như thế nào, ra sao

Xóa

play

sự chơi, sự vui chơi

Xóa

hello

Xin chào, chào