17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

psychology

tâm lý học

Xóa

sociology

xã hội học

Xóa

favourite

yêu thích, ưa thích

Xóa

alarm

chuông báo động, còi báo động

Xóa

director

đạo diễn