Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello, Can I help you?
Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?
Yes, I'd like to have some lunch. Can I have the menu, please?
Vâng, tôi muốn gọi món cho bữa trưa. Cho tôi xem thực đơn.
Sure. Here you are.
Đây thưa cô.
Can I order, please?
Cho tôi gọi món.
Sure. Would you like a starter?
Chắc chắn rồi. Cô có muốn gọi món khai vị không?
Yes, I'd like a bowl of crab soup, please.
Có, cho tôi một bát súp cua.
And what would you like for your main course?
Được ạ. Vậy món chính thì sao?
Can I have the cheese sandwich and the medium-sized pack of chips, please?
Tôi muốn một chiếc bánh kẹp phô mai và một ít khoai tây chiên.
Would you like anything to drink?
Cô muốn uống gì không?
Yes, I'd like a bottle of the sparkling water with ice, please.
Làm ơn cho tôi một chai nước khoáng có ga kèm đá.
Would Soda be OK? We don't have sparkling water.
Nước xô-đa có được không? Chúng tôi hết nước khoáng có ga rồi.
That would be fine. Thank you.
Được thôi. Cảm ơn.
Học câu