Giả lập hội thoại


What do you do?

Cậu làm nghề gì?

I’m a doctor.

Tớ là một bác sĩ.

Do you like your job?

Cậu có thích nghề của cậu không?

Yes, I like it very much.

Có, tớ thích lắm.

What does your mother do?

Thế còn mẹ cậu làm nghề gì?

She’s a teacher.

Mẹ tớ là một cô giáo.

What is your father's job?

Bố cậu làm nghề gì?

He is a businessman.

Bố tớ là một doanh nhân.