Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What do you do?
Cậu làm nghề gì?
I’m a doctor.
Tớ là một bác sĩ.
Do you like your job?
Cậu có thích nghề của cậu không?
Yes, I like it very much.
Có, tớ thích lắm.
What does your mother do?
Thế còn mẹ cậu làm nghề gì?
She’s a teacher.
Mẹ tớ là một cô giáo.
What is your father's job?
Bố cậu làm nghề gì?
He is a businessman.
Bố tớ là một doanh nhân.
Học câu