Giả lập hội thoại


What’s your best friend like?

Bạn thân của cậu là người như thế nào?

She is energetic and really caring but sometimes a little stingy.

Cậu ấy rất nhiều năng lượng và cực kì biết quan tâm thế nhưng thỉnh thoảng hơi keo kiệt chút xíu.

Look, I got a letter from my grandfather.

Nhìn kìa, tớ vừa nhận được thư của ông nội.

What’s he like?

Ông của cậu là người như thế nào?

He is warm-hearted and never breaks a promise.

Ông rất ấm áp, và không bao giờ phá vỡ lời hứa nào cả.

Do you like his personality?

Cậu thích tính cách của ông phải không?

Yes, I do

Đúng rồi.