Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What’s your best friend like?
Bạn thân của cậu là người như thế nào?
She is energetic and really caring but sometimes a little stingy.
Cậu ấy rất nhiều năng lượng và cực kì biết quan tâm thế nhưng thỉnh thoảng hơi keo kiệt chút xíu.
Look, I got a letter from my grandfather.
Nhìn kìa, tớ vừa nhận được thư của ông nội.
What’s he like?
Ông của cậu là người như thế nào?
He is warm-hearted and never breaks a promise.
Ông rất ấm áp, và không bao giờ phá vỡ lời hứa nào cả.
Do you like his personality?
Cậu thích tính cách của ông phải không?
Yes, I do
Đúng rồi.
Học câu