Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What do you often do on the Tet holiday?
Cậu thường làm gì vào dịp tết?
Well, I don’t have to study. So I usually play board games with my siblings.
À thì, tớ không phải học. Vì vậy, tớ thường chơi các trò board game với anh chị em của tớ.
I don’t like board games.
Tớ không thích trò board game.
What do you like?
Cậu thích gì?
I like to paint and build model cars and planes. Do you have chess?
Tớ thích sơn và xếp mô hình xe hơi và máy bay. Cậu có cờ vua không?
Yes, I do. There are 3 chess sets in my house.
Có. Tớ có 3 bộ cờ ở nhà tớ cơ.
Can my brother borrow one?
Em trai tớ có thể mượn một bộ không?
Sure.
Được chứ.
Học câu