Giả lập hội thoại


What’s the time on your watch, Helen?

Helen, Cậu nhìn hộ tớ đồng hồ xem mấy giờ rồi đi?

It’s five-forty pm.

5:40

Davis should be here by now.

Bây giờ Davis nên ở đây

I told you, Davis is always late.

Tớ nói rồi mà, Davis lúc nào cũng muộn

When will the gate open?

Cửa sẽ mở khi nào?

At ten to six.

6h kém 10

I think he knows that. He’ll be here before ten to six for sure.

Tớ nghĩ Davis biết đấy, cậu ấy sẽ tới trước 6h kém 10, chắc luôn