Giả lập hội thoại


You look really nice today.

Hôm nay cậu trông rất xinh

Thank you. I just got it from H&M's.

Cảm ơn cậu. Tớ vừa mua được nó từ H&M.

It's really nice.

Nó thật sự rất tuyệt.

Thanks. You look nice today, too.

Cảm ơn. Hôm nay bạn trông cũng xinh lắm đấy.

Thank you for the compliment. I just got these shoes today.

Cảm ơn vì lời khen. Tớ vừa có đôi giày này ngày hôm nay.

Really? What kind of shoes are they?

Thật sao? Chúng là loại giày gì?

These are called Old Skool Vans.

Những chiếc giày này được gọi là Old Skool Vans.

I really like them. How much did they cost?

Tớ thực sự thích những thứ đó. Giá của chúng là bao nhiêu?

They were about forty dollars.

Khoảng bốn mươi đô la.

I think I'm going to go buy a pair for myself.

Tớ nghĩ rằng tôi sẽ đi mua một đôi cho mình.