Giả lập hội thoại


What day is it today?

Hôm nay là thứ mấy?

It’s Tuesday. What's up?

Hôm nay là thứ ba. Có chuyện gì đấy?

Well, I'm just wondering if you'd like to go out this Friday.

À thì, tớ đang tự hỏi liệu cậu có thích đi chơi vào thứ sáu không.

Really?

Thật á?

Yeah, we could dine out and catch a movie.

Ừ, chúng ta có thể ăn tối ở ngoài và xem một bộ phim.

That sounds like fun.

Nghe vui đấy.

Well, what time can I pick you up?

Ừm, tớ có thể đón cậu lúc mấy giờ?

How about half-past seven?

Thế bảy rưỡi được không?

That sounds good, so I'll see you then.

Nghe được đấy, thế tớ sẽ gặp cậu sau.

Okay, cool.

Ok, được thôi.