Giả lập hội thoại


How many people are there in your family?

Có bao nhiều người trong nhà cậu thế?

There are four people in my family.

Có 4 người trong nhà tớ.

Who are they?

Họ là những ai?

They are my grandfather, my mother, my father and me.

Ông tớ này, mẹ tớ này, bố tớ và tớ nữa.

Are you an only child?

Cậu có phải con một không?

Yes, I am.

Ừ, đúng vậy đó.

Do you want to have any siblings?

Cậu có muốn có anh chị em không?

Yes, of course. I want to have a younger sister. We can play together.

Có chứ, dĩ nhiên rồi. Tớ muốn một em gái. Chúng tớ có thể chơi với nhau.

Does your family live in a house or an apartment?

Gia đình cậu sông trong một ngôi nhà hay là một căn hộ?

We live in a house in the countryside.

Cả nhà tớ sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.